Monday, August 20, 2007

Pagkatapos ng bagyo

Dumaan din ang bagyo. Sana naanod na lahat na kitikiti at lamok na may dengue.

Dumaan na nga ang bagyo, pero mas malakas naman na bagyo ang kinakaharap ng mga tao sa Basilan.

Hindi tubig ang bumabaha doon. Dugo. Hindi ulan ang pumapatak doon. Bomba at tingga.

Kailan kaya matatapos ang gera sa Basilan? Kailan kaya mananahimik ang kagubatan doon?

No comments: