Sunday, May 13, 2007

Election coverage


Past 8 p.m., May 13, 2007. GMANews.TV Newsroom. Simula na ng walang tulugan for the 2007 Elections coverage.

No comments: